Op 20 november 1989 hebben de lidstaten van de Verenigde Naties het Verdrag voor de Rechten van het Kind aangenomen.

Een verdrag aannemen is echter wat anders dan de afspraken die erin staan ook echt nakomen. Vandaar dat de VN aan UNICEF heeft opgedragen landen erop aan te spreken, als ze het met kinderrechten niet zo nauw nemen. UNICEF werkt samen met overheden, lokale en internationale hulporganisaties en maatschappelijke organisaties om ervoor te zorgen dat de levensomstandigheden van kinderen wereldwijd verbeteren. We werken daarbij op alle niveaus, van dorpshuizen tot ministeries.

De hulp van UNICEF is bovendien grootschalig: dankzij de uitgebreide samenwerkingsverbanden en het mandaat van de VN zijn we in staat om in een land miljoenen kinderen te bereiken. Dit alles maakt UNICEF uniek.

Meer informatie over Unicef vind je op www.unicef.nl


line