20 november 2016

De chips die gebruikt worden voor de uitslagverwerking van grote evenementen zoals de Olympisch Stadionloop zijn 99,9% betrouwbaar. Dat betekent dat ze af en toe iemand missen. Dit is afgelopen zondag gebeurd bij Abdelkader Benali, die voor het bedrijventeam Stadgenoot 1 liep. Dit had dit keer helaas grote consequenties: ten onrechte werd Vivat/Zwitserleven als winnaar gehuldigd, terwijl Stadgenoot 1 net sneller was en dus de bedrijvenloop blijkt te hebben gewonnen. Voor de individuele wedstrijden wordt ook handmatig de volgorde van aankomst van de eersten gecontroleerd en opgeschreven, maar voor teamlopen is dit niet mogelijk doordat mensen die later binnenkomen toch van invloed kunnen zijn op de uitslag. Onze excuses voor het ongemak!


line